NTB 2015/8 – De derdebelanghebbende bij de invordering van een dwangsom – artikel