Archief per maand: januari 2016

Artikel 4:103 Awb

Laatst geupdate 09-03-2020 Deze afdeling is niet van toepassing indien bij de wet een andere regeling omtrent verzuim en de gevolgen daarvan is getroffen. 1. Verzuimregeling niet van toepassing bij bijzondere regeling Artikel 4:103...

Artikel 4:102 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 1. Indien een betaling aan het bestuursorgaan is geschied op grond van een beschikking die in bezwaar of in beroep is gewijzigd of vernietigd, is het bestuursorgaan over de termijn tussen...

Artikel 4:101 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Voor zover het bestuursorgaan uitstel van betaling heeft verleend of de rechter de verplichting tot betaling heeft geschorst, is de schuldenaar over de termijn van uitstel of schorsing wettelijke rente verschuldigd,...

Artikel 4:100 Awb

laatste geupdate 09-03-2020 Indien het bestuursorgaan de beschikking tot betaling van een door hem verschuldigde geldsom niet tijdig geeft, is het wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip waarop het in verzuim zou zijn geweest...

Artikel 4: 99 Awb

laatst geupdate 09-03-2020 Het bestuursorgaan stelt het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast. 1. Wettelijke rente Artikel 4:99 Awb gaat over de vaststelling van het bedrag van de wettelijke rente bij...

Artikel 4: 98 Awb

Laatst geupdate: 09-03-2020 1. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Wettelijke rente...

Artikel 4: 97 Awb

Laatst geupdate: 09-03-2020 artikel 4:97 Awb De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald. 1. Wanneer treedt het verzuim in? Artikel 4:97 Awb regelt het tijdstip waarop de...