Bericht

Van milieuvergunning naar activiteitenbesluit: hoe werkt het overgangsrecht?

Print deze paginaHet vervangen van een vergunningplicht door algemene regels is doorgaans reden om te juichen. Bij activiteiten die voorheen in een milieuvergunning moesten worden geregeld, maar nu zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (‘Activiteitenbesluit’) geldt dat des te meer. Zowel voor de drijver als voor het bevoegd gezag wordt het namelijk overzichtelijker. Het overgangsrecht...

8 februari 201631 januari 2022by In Blog