Archief per maand: maart 2017

Kan een toezichthouder een verklaring afdwingen?

Toezichthouders en overtreders voeren regelmatig discussies over de vraag of bepaalde informatie wel of niet moet worden verstrekt op grond van artikel 5:20 Awb. In grote lijnen is het voor advocaten en toezichthouders inmiddels...

AB 2017/33 – annotatie

Bewijs leveren dat dwangsom is verbeurd kan in dit geval ook door middel van verklaringen van derden. In eerdere uitspraken sloot de Afdelingdie mogelijkheid uit, gelet op de door haar gestelde eisen aan het...

Gemeentestem 2017/39 – annotatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college – aanvulling...

Voorkom deze veel gemaakte fouten bij bestuursdwang!

Bestuursdwang is voor een klein aantal handhavingsjuristen dagelijkse kost, maar veel handhavingsjuristen komen het maar zelden tegen. Dat komt omdat bestuursdwang als ‘ultimum remedium’ wordt gezien – het laatste redmiddel. Pas als een last...