Bericht

Thomas te gast in About Law aflevering 10 – Formele rechtskracht

Print deze paginaIn deze aflevering van AboutLaw praten wij met Thomas Sanders, advocaat en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht bij AKD N.V., over de formele rechtskracht en met name over drie recente uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp. Wat is formele rechtskracht en waartoe dient het in...

Bericht

Conclusie A-G over het vertrouwensbeginsel: ambtenaren opgelet!

Print deze paginaDe Conclusie van A-G Wattel over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht is op 20 maart 2019 verschenen (ECLI:NL:RVS:2019:896). Heel kort samengevat zegt de A-G daarin dat naar zijn mening burgers eerder een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel zouden moeten kunnen doen als een ambtenaar (onbevoegd) een toezegging doet. Dat zou een behoorlijke verandering...

Bericht

De curator moet zorgen voor het milieu, ook volgens het CBb!

Print deze paginaDe curator heeft het maar zwaar in het bestuursrecht. Na een faillissement wordt hij namelijk uit hoofde van zijn functie (ook wel: ‘qualitate qua’ of ‘q.q.’) automatisch verantwoordelijk voor de naleving van de Wet milieubeheer door het failliete bedrijf. Hij wordt ook verantwoordelijk voor de overtredingen die al zijn aangevangen of gepleegd vóórdat...

Bericht

AB 2019/145 – annotatie

Print deze pagina Verzoek tot opheffing van last onder dwangsom ten onrechte niet gehonoreerd, nu last vijf jaar van kracht is geweest zonder dat er een dwangsom is verbeurd. ECLI:NL:RVS:2018:4054 Print deze pagina

Bericht

Bijdrage bundel 25 jaar Awb

Print deze pagina De invoering van de derde tranche van de Awb op 1 januari 1998 bracht met zich afdeling 5.3.2 Awb. Daarmee werd voorzien in een algemene regeling voor de dwangsombevoegdheid in de Awb. Op het moment van invoering werd de dwangsombevoegdheid in de praktijk echter slechts spaarzaam gebruikt (de regering merkt in de...