Archief per maand: april 2020

ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1167 – meerdere grondslagen last toegestaan, wijzigen last in bezwaar toegestaan en als toestemming noodzakelijk is van een ander bestuursorgaan – dan kan dat reden zijn om begunstigingstermijn te (laten) verlengen.

Mocht het college een subsidiaire overtreding aan het besluit ten grondslag leggen? 6.    Het waterschap betoogt dat het college niet subsidiair overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer aan de last onder dwangsom...

Tijdelijke wet Covid-19 treedt in werking

Op 24 april is de Tijdelijke wet Covid-19 (ook wel: de Corona spoedwet) in werking getreden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-126.html). Voor handhavingsjuristen is daarbij artikel 34 van belang. Dat artikel luidt: Indien de voorzitter van een veiligheidsregio...

Handhaving noodverordeningen geborgd met Corona spoedwet

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben de afgelopen periode verstrekkende maatregelen afgekondigd in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Het overtreden van die noodverordeningen was strafrechtelijk te handhaven, maar er is ruimte...