Bericht

ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1159 – 6:22 Awb kan niet worden gebruikt om het niet benoemen van een overtreding te passeren.

Print deze pagina 5.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte een gebrek heeft gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Volgens [appellant] kan het ontbreken van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo als grondslag aan het besluit tot handhavend optreden niet worden gepasseerd met artikel 6:22. 5.1.   ...

Bericht

ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1167 – meerdere grondslagen last toegestaan, wijzigen last in bezwaar toegestaan en als toestemming noodzakelijk is van een ander bestuursorgaan – dan kan dat reden zijn om begunstigingstermijn te (laten) verlengen.

Print deze pagina Mocht het college een subsidiaire overtreding aan het besluit ten grondslag leggen? 6.    Het waterschap betoogt dat het college niet subsidiair overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer aan de last onder dwangsom ten grondslag had mogen leggen, omdat een subsidiaire grondslag niet is toegestaan. 6.1.    Het besluit komt er in...

Bericht

Tijdelijke wet Covid-19 treedt in werking

Print deze paginaOp 24 april is de Tijdelijke wet Covid-19 (ook wel: de Corona spoedwet) in werking getreden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-126.html). Voor handhavingsjuristen is daarbij artikel 34 van belang. Dat artikel luidt: Indien de voorzitter van een veiligheidsregio op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s toepassing heeft gegeven aan de onder b van...

Bericht

ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1107 – geen procesbelang meer bij beoordeling afwijzing handhavingsverzoek als overtreding is beëindigd

Print deze pagina 3.    Een bestuursorgaan is slechts gehouden tot inhoudelijke beoordeling van een bij hem gemaakt bezwaar indien de bezwaarmaker daarbij een actueel en reëel belang heeft. Indien dat belang is vervallen, is een bestuursorgaan niet geroepen een inhoudelijk besluit op bezwaar te nemen uitsluitend wegens de principiële betekenis daarvan (vergelijk de uitspraken van...

Bericht

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 13 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1346 – werknemer bedrijf ook strafbaar voor overtreding Wabo

Print deze paginaGepubliceerd op 16 april 2020 Gelet op de aard en werkzaamheden van het bedrijf is [medeverdachte 1] een inrichting als bedoeld in de artikelen 1.1 van de Wet milieubeheer en 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is zij vergunningplichtig. [medeverdachte 1] is een inrichting type C, zoals bedoeld in artikel 1.2...

Bericht

ABRvS 15 april 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:1063 – curator is niet persoonlijk aansprakelijk voor kosten van bestuursdwang na faillissement

Print deze pagina 3.    Deze zaak gaat in wezen over de vraag wat het betekent wanneer een curator wordt gelast om uit het bestuursrecht voortvloeiende verplichtingen na te leven. Zoals de Afdeling onder meer in haar uitspraak van 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 heeft geoordeeld, zijn uit het bestuursrecht voortvloeiende verplichtingen na een faillissement, verplichtingen van de boedel...

Bericht

ABRvS 15 april 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:1077 – wie is er belanghebbende bij handhavingsverzoek in verband met geuroverlast?

Print deze pagina 4.2.    Het verzoek van [appellant] om vanwege geuroverlast handhavend op te treden tegen [belanghebbende], dateert van 30 juni 2016. Een dergelijk verzoek kan slechts worden aangemerkt als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb als het is ingediend door een belanghebbende. 4.3.    Uitgangspunt is dat degene...

Bericht

ABRvS 15 april 2020 – ECLI:NL:RVS:2020:1082 – toetsingskader of belangengroep belanghebbende bij handhaving is

Print deze pagina 2.    Stichting Leefbaar Buitengebied heeft het college bij brief van 5 januari 2018 verzocht handhavend op te treden tegen de drijver die schadelijke effecten veroorzaakt op de populatie vleermuizen en roeken wegens de kap van populieren in Almelo op de locatie bekend als locatie Vislust en Hubregtse aan de Schuilenburgsingel en Bieskolksingel....

Bericht

Handhaving noodverordeningen geborgd met Corona spoedwet

Print deze paginaDe voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben de afgelopen periode verstrekkende maatregelen afgekondigd in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Het overtreden van die noodverordeningen was strafrechtelijk te handhaven, maar er is ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag of de noodverordeningen van de voorzitters wel bestuursrechtelijk handhaafbaar zijn. In het...

  • 1
  • 2