Bericht

ABRvS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2323 – eerste verklaring van derde aan toezichthouders is geloofwaardiger dan latere (gewijzigde) verklaringen in beroep

Print deze pagina Uit de verklaring van [appellant] van 14 mei 2018, die als bijlage is gevoegd bij het boeterapport, blijkt dat hij de woning al sinds 2017 aan het renoveren was om deze beter bewoonbaar te maken voor de huurders. Uit het proces-verbaal van bevindingen van 21 februari 2018, dat door de verbalisanten op...

Bericht

ABRvS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2311 – (hypothetische) beboeting andere overtreders zou niet leiden tot lagere boete

Print deze pagina 3.2.    Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3475, is het college bevoegd een boete op te leggen aan elke overtreder van artikel 21 van de Hvw per overtreding. Vaststaat dat [appellante] als feitelijk overtreder van artikel 21, aanhef en onder a, van de Hvw is aan te...

Bericht

Rb. Rotterdam 30 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8544 – Rb. vraagt HR: wie moet er betalen bij een milieu-faillissement?

Print deze pagina stelt de Hoge Raad ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing de volgende rechtsvragen: 1. Kwalificeren schulden aan (de rechtspersoon tot wie) een bestuursorgaan (behoort) die voortvloeien uit: (i) verbeurde dwangsommen uit hoofde van een aan een faillissementscurator opgelegde last onder dwangsom, en/of (ii) een aan een faillissementscurator opgelegde kostenbeschikking die is...

Bericht

Hoe hoog mag een dwangsom zijn?

Print deze paginaHoe hoog mag een dwangsom zijn? En is het relevant of de overtreding opzettelijk is begaan? Speelt daarbij een rol of de overtreder rijk is of niet? In deze blog leg ik uit hoe de rechter bepaalt wat redelijk is en wat er nu wel of niet mag worden meegewogen. Tot slot geef...

Bericht

ABRvS 16 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2234 – overtreder heeft het niet in zijn macht om aan last te voldoen = geen last onder dwangsom.

Print deze pagina 10.2.    Zoals de Afdeling heeft overwogen in voormelde uitspraak van 27 december 2017, mag een last onder dwangsom niet worden opgelegd wanneer aannemelijk is dat de overtreder het niet in zijn macht heeft om aan die last te voldoen. Uit deze uitspraak volgt voorts dat een last vanwege de afhankelijkheid van Afvalfonds...

Bericht

AB 2020/322 – De controles door een toezichthouder naar aanleiding van handhavingsverzoeken moeten representatief en deugdelijk zijn.

Print deze paginaAB 2020/322AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE1 juli 2020, nr. 201902723/1/A1(Mrs. W.D.M. van Diepenbeek, H.G. Sevenster,A.J.C. de Moor-van Vugt)m.nt. T.N. SandersArt. 3:2, 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:1542 Hoewel niet in elke zaak van een bestuursorgaan wordt verwacht dat het naar aanleidingvan een handhavingsverzoek elke dag controleert, is wel vereist dat het aantal controles representatief is en...

Bericht

AB 2020/321 – Last die verder strekt dan het opheffen van de overtreding in dit geval aanvaardbaar.

Print deze paginaAB 2020/321AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE1 juli 2020, nr. 201905038/1/R3(Mrs. R. Uylenburg, J. Hoekstra, D.A. Verburg)m.nt. T.N. SandersArt. 3:4, 5:32 AwbECLI:NL:RVS:2020:1520. Last waarbij voorzieningen moeten worden verwijderd die ook ten dienste kunnen staan aan de legale bestemming, strekt niet te ver omdat belanghebbende heeft verklaard het illegale gebruik te willen voortzetten....

Bericht

Vertrouwensbeginsel: een toezegging van de portefeuillehouder bindt het hele college!

Print deze paginaHet vertrouwensbeginsel is na de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 volop in ontwikkeling. Toen waarschuwde ik je al dat wethouders en ambtenaren op hun woorden moesten gaan letten: een enkele ambtenaar of bestuurder kan tegenwoordig immers het bestuur binden. In een uitspraak van 9 september 2020 bevestigt de Afdeling dat...

16 september 202031 januari 2022by In Blog
Bericht

Thomas te gast in IBR podcast

Print deze paginaThomas was te gast bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. In de podcast vertelde hij over de laatste ontwikkelingen in het handhavingsrecht toe voor de luisteraars. De podcast is hier te luisteren: Print deze pagina

Bericht

Vzr. ABRvS 10 september ECLI:NL:RVS:2020:2208 – dat bg termijn vermoedelijk te kort is, kan voldoende zijn voor schorsing

Print deze pagina 4.    Wagro betoogt dat de begunstigingstermijn te kort is om binnen die termijn aan de last te kunnen voldoen. Zij voert aan dat het aanpassen van de Euralcodes en het gebruiken van andere benamingen voor de afvalstoffen veel tijd en moeite kost, omdat een groot aantal dossiers, ongeveer 340, in het systeem...

  • 1
  • 2