Bericht

ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2861 – het laten vervallen van een van de overtredingen bij de BOB maakt niet dat last volledig moet worden herroepen en een nieuwe uitgevaardigd.

Print deze pagina Mocht het college het besluit op bezwaar wijzigen, zoals het college heeft gedaan? 4.    [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college met het besluit van 14 februari 2019 ten onrechte het besluit van 18 oktober 2018 deels in stand heeft gelaten. Het college dient het bezwaar tegen het besluit...

Bericht

ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2879 – Opiumwetsluiting van 12 maanden te lang ivm medische omstandigheden bewoners

Print deze pagina Duur van de sluiting 5.3.    Daarnaast overweegt de Afdeling als volgt over de duur van de sluiting. De Afdeling volgt [appellante] niet in haar betoog dat een sluiting van een woning voor twaalf maanden in het algemeen onredelijk is. De Afdeling is namelijk van oordeel dat het niet ondenkbaar is dat een...

Bericht

ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2868 – bijzondere omstandigheid bij handhaving: medische omstandigheden nopen tot afzien handhaving

Print deze pagina Bijzondere omstandigheden 2.    [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan het college van handhavend optreden had moeten afzien. [appellant] stelt daartoe dat er een medische noodzaak bestaat voor het behoud van het pad. Zijn dochter heeft door een ongeval ernstige lichamelijke...

Bericht

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is in werking!

Print deze paginaVandaag (1 december 2020) treedt de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking. De Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 wijzigt de Wet Publieke gezondheid (‘Wpg’). Wat staat er allemaal in de Tijdelijke wet en wat betekent het allemaal voor de praktijk? In deze blog praat ik je in vijf minuten bij. Waarom ook alweer? Sinds...

1 december 202031 januari 2022by In Blog