Archief per maand: januari 2021

AB 2021/26 – Een last mag niet verder strekken dan het opheffen van de overtreding. In dit geval is een herstelmaatregel opgenomen in de last onder bestuursdwang die feitelijk activiteiten verbiedt die wel zijn toegestaan. Dat mag niet volgens de Afdeling, omdat daarmee meer wordt geëist dan enkel het opheffen van de overtreding. De Afdeling lijkt hier wisselend over te oordelen.

AB 2021/26AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAKVAN DERAAD VAN STATE14 oktober 2020, nr. 201905722/1/R1(Mrs. J.A. Hagen, H.C.P. Venema, J.M.L. Niederer)m.nt. T.N. SandersArt. 5:21 AwbGst 2021/7ECLI:NL:RVS:2020:2430 Een last mag niet verder strekken dan het opheffen van de overtreding. In...

AB 2021/12 – Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel 8 ERVRM. Belangenafweging is redelijk omdat gemeente Amsterdam voldoende doet om woonwagenstandplaatsen te realiseren.

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE15 juli 2020, nr. 201906011/1/A3 en201906011/3/A3(Mr. A.J.C. de Moor-van Vugt)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:1618 Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel...

CBb 26 januari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:87 – formele rechtskracht LoD, aangezien appellant niet betwist dat er een overtreding is begaan en hij overtreder is, geen reden om uitzondering te maken. Niet invorderen bij alsnog voldoen aan last zou ‘beloning voor volharden in overtreding’ zijn.

6.1. Het College stelt vast dat appellant geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen het besluit waarbij de last onder dwangsom is opgelegd. Dit betekent dat dit besluit in rechte is komen vast te staan. Een...

Thomas geïnterviewd op NOS.nl en aangehaald in het AD, het Parool, De Gelderlander, PZC en andere regionale media over initiatiefwet CU terugvordering.

Mede naar aanleiding van het opinieartikel van Thomas in het FD heeft de ChristenUnie een initiatiefwet ingediend om de terugvorderingsverplichting bij schending van de inlichtingenplicht te schrappen: https://www.christenunie.nl/blog/2021/01/08/Niet-het-systeem-maar-de-mens-centraal-ook-in-de-bijstand Naar aanleiding hiervan is het proefschrift...

Thomas schrijft opiniestuk in FD

Het Financiële Dagblad publiceerde zaterdag 2 januari 2021 een opinie-artikel van Thomas Sanders over de gemeente Wijdemeren, die €7.000 terugvorderde van een vrouw in de bijstand. Ophef alom, maar de nieuwskoppen hadden moeten luiden: ‘Tweede Kamer vordert...