Archief per maand: mei 2021

ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1106 – Wanneer staat strafvervolging in de weg aan een bestuurlijke boete? Stafvervolging wegens hennepkwekerij staat bestuurlijke boete op grond van Huisvestingswet voor hennepkwekerij niet in de weg.

4.1.    De rechtbank heeft terecht verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:736). In die uitspraak lagen precies dezelfde hogerberoepsgronden voor als in deze zaak. De Afdeling ziet geen aanleiding...

Vzr. Rb. Noord-Nederland 7 mei 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1775 – Vzr. twijfelt of sprake is van een overtreding. Treft VoVo inhoudende dat het BO de activiteit als vergunningplichtig moet beschouwen en draagt overtreder op om geen handeling zonder vergunning te verrichten.

8. In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter het verzoek toe te wijzen, in de zin dat de volgende voorlopige voorziening zal worden getroffen. 8.1. De voorzieningenrechter draagt verweerder op de activiteiten die vanaf 8...

Artikel 5:15 Awb

laatst geupdate 5 mei 2021 1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 2. Zo nodig verschaft...