Archief per maand: september 2021

ABRvS 15 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2083 – constateringsrapport niet toereikend: feit dat er bedden zegt niets over aantal bewoners. BRP inschrijvingen geen bewijs van aantal bewoners. Rb. heeft terecht invorderingsbeschikking herroepen.

8.3.    De Afdeling overweegt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het constateringsrapport onvoldoende concrete informatie bevat om op grond daarvan te kunnen concluderen dat de woning in strijd met het bestemmingsplan werd bewoond...

Thomas op NPOradio1 – handhaving tegen roken

Thomas was maandag 13 september 2021 op NPO Radio 1 te horen bij Toine&Blok: gaat het Stichting Rookpreventie Jeugd lukken om de Staat te dwingen om meer te doen op het vlak van handhaving en andere maatregelen...

CBb 31 augustus 2021, ECLI:NL:CBB:2021:843 – aardige overweging over waarde bevindingen toezichthouder: “Een toezichthouder wordt geacht te beschikken over de benodigde expertise om het wettelijk geregelde toezicht te houden. Aan de bevindingen van een toezichthouder kan daarom niet lichtvaardig voorbij worden gegaan.”

8.3. Het College stelt voorop dat een bestuursorgaan in beginsel mag uitgaan van de bevindingen in een toezichtrapport, als de controle is verricht en het toezichtrapport is opgemaakt door een hiertoe bevoegde toezichthouder en...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961 – beroep op gelijkheidsbeginsel door derde-belanghebbende slaagt: BO heeft onvoldoende gemotiveerd waarom niet handhavend wordt opgetreden in dit geval, maar wel in andere gevallen.

Gelijkheidsbeginsel 2.       [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld, omdat in dit geval een verzoek om handhaving is gedaan en in...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1958 – gelijktijdige beboeting voor illegale werknemer op grond van Wav en Vreemdelingenwet niet in strijd met 5:8 Awb om bepalingen verschillende strekkingen en doelen hebben.

5.1. [appellante] betoogt terecht dat de rechtbank ten onrechte de door haar aangevoerde omstandigheden onbesproken heeft gelaten. De Afdeling zal daarom de aangevoerde omstandigheden hierna alsnog beoordelen. 5.2. Anders dan [appellante] betoogt, is de...

ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1962 – BO bij invordering, matiging met 50%: overtreder maakt meetfout bij uitvoeren last en denkt daaraan te hebben voldaan. Na ontvangst voornemen tot invorderen is direct alsnog voldaan aan de last.

3.2.    Ter zitting heeft het college toegelicht dat het als uitgangspunt hanteert dat alle verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt als er omstandigheden zijn die in de jurisprudentie van de...