Archief per maand: december 2021

ABRvS 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2930 – bij procedure tegen zowel de last onder dwangsom als de invordering (5:39 Awb), moeten gronden gericht tegen de invordering die feitelijk gericht zijn op last, geacht worden ook te zijn gericht te zijn tegen de last.

6. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college niet handhavend mocht optreden, omdat het college ook niet optreedt tegen andere dammen en duikers in de omgeving waarvoor ook...

CBb 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1050 – niet terugkomen op onaantastbare bestuurlijke boete die naar de huidige stand van de rechtspraak geen stand had kunnen houden, niet evident onredelijk. Gewijzigde rechtspraak in beginsel geen reden voor BO om eerdere onaantastbare sanctiebesluiten in te hoeven trekken.

5. Het College overweegt als volgt. 5.1Artikel 4:6, eerste lid, van de Awb bepaalt dat, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, de aanvrager gehouden is nieuw gebleken...

CBb 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1044 – ‘volstrekt’ onvoldoende onderzoek nalv handhavingsverzoek – derde levert beeldmateriaal, besluit wordt afgewezen met de constatering dat het beeldmateriaal is beoordeeld, zonder enige specificatie.

Feiten en kwalificatie van de overtredingen 5.6. Het College constateert dat verweerder bij de beoordeling van het handhavingsverzoek in het primaire besluit voorop heeft gesteld dat inspecteurs en een dierenarts van de NVWA de...