1

AB 2013/104 – annotatie

De werking van art. 5:39 lid 1 Awb wordt door de Afdeling uitgebreid. De Afdeling oordeelt dat de letterlijke tekst van het artikel en de wetsgeschiedenis niet in de weg staan aan de toepassing van de bepaling op een besluit om niet in te vorderen.

ECLI:NL:RVS:2012:BY6768