1

AB 2018/122 – annotatie

Kosten voor spoedeisende bestuursdwang niet verhaalbaar als situatie niet spoedeisend was, kosten voor reguliere bestuursdwang niet verhaalbaar als begunstigingstermijn te kort was.

ECLI:NL:RVS:2017:2804