AB 2018/284 – annotatie (AB prijs winnaar 2018)

Mededeling dat de invorderingsmaatregelen op kosten van schuldenaar kunnen worden uitgevoerd geen constitutief vereiste om te kunnen spreken van een aanmaning als bedoeld in art. 4:112 Awb — zo lang maar wordt gewaarschuwd dát er invorderingsmaatregelen zullen volgen.

ECLI:NL:RVS:2018:2405