1

AB 2018/285 – annotatie

De Afdeling merkt een brief van een deurwaarder aan als een besluit tot aanmaning ex art. 4:112 Awb.

ECLI:NL:RVS:2018:1210