AB 2019/123 – annotatie

Hoewel het in beginsel aan het bevoegd gezag is om onderzoek te doen naar een overtreding, kan het in bijzondere situaties verlangen van de verzoeker om handhaving dat die een begin van bewijs levert.

ECLI:NL:RVS:2018:3602