1

AB 2019/145 – annotatie

Verzoek tot opheffing van last onder dwangsom ten onrechte niet gehonoreerd, nu last vijf jaar van kracht is geweest zonder dat er een dwangsom is verbeurd.

ECLI:NL:RVS:2018:4054