AB 2019/155 – annotatie

De verjaringstermijn voor de kostenverhaalsvordering (en de daaraan gekoppelde vervaltermijn voor het nemen van de kostenverhaalsbeschikking) begint pas te lopen na het nemen van de kostenverhaalsbeschikking. Ook kosten die meer dan vijf jaar voor het nemen van de kostenverhaalsbeschikking gemaakt zijn daardoor verhaalbaar.

Art. 4:104, 5:25 Awb

ECLI:NL:RVS:2019:437