AB 2019/159 – annotatie

Alleen de bouwer is overtreder van art. 2.1 lid 1 onder a Wabo en alleen de aanlegger is overtreder van art. 2.1 lid 1 onder b Wabo. Het in zijn macht hebben van het beƫindigen van de overtreding is niet relevant voor de vraag of iemand overtreder is.

Art. 5:1, 5:32 Awb

ECLI:NL:RVS:2018:2804