AB 2018/121 – annotatie

Minister heeft in 2006 achteraf gezien bomen illegaal gekapt. Tijdsverloop (rechtszekerheid) belet het in 2015 alsnog opleggen van een last strekkende tot voorkomen herhaling van die overtreding. Geen klaarblijkelijk gevaar nieuwe overtreding omdat kap destijds is uitgevoerd op grond van een vrijstelling, ook al is die later vernietigd.

ECLI:NL:RVS:2018:11