AB 2022/156 – Bijzondere omstandigheid invordering dwangsom. Appellante heeft aan twee van de drie lasten voldaan en een bonafide poging ondernomen om aan derde last te voldoen.

AB 2022/156
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE
1 september 2021, nr. 202004892/1/R1
(Mr. B.J. van Ettekoven)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 5:37 Awb
ECLI:NL:RVS:2021:1962

Bijzondere omstandigheid invordering dwangsom. Appellante heeft aan twee van de drie lasten voldaan en een bonafide poging ondernomen om aan derde last te voldoen. Er is
niet tijdig voldaan wegens een meetfout, terwijl de overtreding daarna alsnog is opgeheven. Matiging met 50%