1

AB 2022/230 – Mag het bestuursorgaan zelf stukken zwart maken in plaats van een artikel 8:29 Awb-verzoek te doen? Ja, zo lang burger en rechter maar hetzelfde stuk zien.

AB 2022/230
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE
23 februari 2022, nr. 202100359/1/R3
(Mr. H.C.P. Venema)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 8:29 Awb
Omgevingsvergunning in de praktijk 2022/8637
Gst. 2022/47
ECLI:NL:RVS:2022:582
Bestuursorgaan dient geanonimiseerde (zwartgelakte) handhavingsbesluiten in om aan te tonen dat het ook tegen anderen handhaaft. Dat mag, omdat de bestuursrechter de zwartgelakte namen ook niet ziet.