ABRvS 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1818 – Aangifte VPB onvoldoende om inzicht te krijgen in financiële situatie overtreder. Belastingaanslagen en jaarrekeningen nodig.

6.       Daarnaast betoogt [bedrijf] dat de rechtbank in zijn financiële omstandigheden reden had moeten zien om de boete te matigen.

6.1.    Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie onder meer de uitspraak van 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV9509) bestaat reden tot matiging van een boete als de overtreder aannemelijk maakt dat hij door de  boete onevenredig wordt getroffen.

[bedrijf] heeft in bezwaar en beroep enkele financiële stukken overgelegd. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, heeft [bedrijf] hiermee zijn financiële situatie onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Zo ontbreken belastingaangiften en -aanslagen. In hoger beroep heeft [bedrijf] zijn aangifte vennootschapsbelasting van 2021 overgelegd. De minister heeft op de zitting bij de Afdeling terecht opgemerkt dat [bedrijf] ook hiermee geen volledig inzicht heeft gegeven in zijn financiële situatie. Objectieve stukken, zoals belastingaanslagen en jaarrekeningen, ontbreken. Anders dan [bedrijf] aanvoert, heeft de minister bovendien rekening gehouden met de omstandigheid dat de bedrijfstak van [bedrijf] door de coronavirusepidemie is geraakt. De minister heeft hem daarom een betalingsregeling aangeboden met een extra lange looptijd. Daardoor kan [bedrijf] de boete in 24 termijnen betalen. In hoger beroep voert [bedrijf] ten slotte aan dat hij zware verliezen heeft geleden en daardoor gedwongen is om de activiteiten van de onderneming stil te leggen. [bedrijf] heeft hiervoor geen bewijs geleverd. Daardoor kan de Afdeling niet vaststellen of [bedrijf] door de boete onevenredig wordt getroffen. Daarom is er geen reden voor een verdere matiging van de boete.

Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:1818