ABRvS 29 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2217 – “De bevoegdheid tot intrekking [van een last onder dwangsom] wordt afgeleid uit de bevoegdheid om een begunstigend besluit te nemen”

Intrekken last

4.       [appellant] betoogt verder dat het college niet de bevoegdheid had om de last onder dwangsom van 17 december 2020 in te trekken.

4.1.    Het is vaste rechtspraak dat een bestuursorgaan een onjuist besluit kan intrekken als de aard van het besluit en de inhoud van de wettelijke regeling zich daar niet tegen verzetten. De bevoegdheid tot intrekking wordt afgeleid uit de bevoegdheid om een begunstigend besluit te nemen. Gelet hierop was het college, anders dan [appellant] betoogt, bevoegd om de last onder dwangsom van 17 december 2020 in te trekken.

4.2.    Het betoog slaagt niet.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2024:2217