ABRvS 3 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1739 – Staat een bepaalde overtreding in het handhavingsverzoek, maar is daar in bezwaar en beroep door de overtreder niet op teruggekomen? Dan valt het wel binnen het geding en kan rechter daar dus ambtshalve vragen over stellen.

8.3.    Voor zover het college en de veehouderij stellen dat de rechtbank ten onrechte buiten de omvang van het geding is getreden door te oordelen dat het college bij het vaststellen van de referentiesituatie voor het houden van vee in stallen van een verkeerde toestemming zijn uitgegaan, omdat dit geen betoog was van MOB en Leefmilieu, overweegt de Afdeling dat MOB en Leefmilieu al in het verzoek om handhaving van 17 oktober 2018 uitdrukkelijk hebben verzocht om handhaving wegens het weiden, bemesten én de stalemissies. Bij het onderzoek naar een mogelijke overtreding vanwege het houden van vee in stallen zonder natuurvergunning hoort ook het onderzoek naar een mogelijke referentiesituatie. Het college is ook ingegaan op de mogelijke referentiesituatie in het besluit van 13 juli 2021. Dat de rechtbank vervolgens vragen stelt voorafgaand aan de zitting over de gehanteerde referentiesituatie valt naar het oordeel van de Afdeling niet buiten de omvang van het geding.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:1739