ABRvS 8 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1951 – invorderen meerdere dwangsommen in één besluit mag.

4.       Omdat er geen wettelijke bepaling is die aan het invorderen van meerdere dwangsommen in één besluit in de weg staat, kan het betoog van [appellant], dat de rechtbank heeft miskend dat het college de tweede en derde verbeurde dwangsommen niet in één besluit had mogen invorderen, evenmin slagen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126611/202002505-1-r2