Bericht

Bijdrage bundel 25 jaar Awb

De invoering van de derde tranche van de Awb op 1 januari 1998 bracht met zich afdeling 5.3.2 Awb. Daarmee werd voorzien in een algemene regeling voor de dwangsombevoegdheid in de Awb. Op het moment van invoering werd de dwangsombevoegdheid in de praktijk echter slechts spaarzaam gebruikt (de regering merkt in de toelichting zelfs op...

Bericht

AB 2019/123 – annotatie

Hoewel het in beginsel aan het bevoegd gezag is om onderzoek te doen naar een overtreding, kan het in bijzondere situaties verlangen van de verzoeker om handhaving dat die een begin van bewijs levert. ECLI:NL:RVS:2018:3602

Bericht

AB 2018/305 – annotatie

Afdeling in eerste en enige aanleg bevoegd over niet-splitsbare besluiten met meerdere grondslagen waarvan er één tot de bevoegdheid van de Afdeling behoort in eerste en enige aanleg. ECLI:NL:RVS:2018:905