Gemeentestem 2013/68 – annotatie

Invorderingsbeschikking. Invorderingsverzoek. Weigering door bestuursorgaan om verbeurde dwangsom in te vorderen. Overtreding is alsnog beƫindigd voordat het invorderingsverzoek is ingediend door de derdebelanghebbende. De derdebelanghebbende heeft daarom geen (proces)belang bij een beroep tegen de weigering om in te vorderen.

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9264