Gemeentestem 2017/39 – annotatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college – aanvulling eerder oordeel.

Art. 4:93 Awb; art. 7:15 Awb; art. 60a lid 4 Participatiewet; art. 30 lid 2 BVRB 2000

ECLI:NL:CRVB:2016:4256