JB 2014/2 De verjaring van de bevoegdheid om een bestuursrechtelijke dwangsom in te vorderen – artikel