JM 2012/122 – annotatie

Appellanten komen op tegen een revisievergunning verleend aan een pluimveebedrijf en melkrundveehouderij te Bathmen (gemeente Deventer). Appellanten voeren onder meer aan dat de kennisgeving van het ontwerpbesluit op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden. De gemeente Deventer heeft in een huis-aan-huisblad en op haar website de kennisgeving geplaatst. De inrichting bevindt zich echter 150 meter van de naburige gemeente Lochem, alwaar het huis-aan-huisblad niet wordt bezorgd. Het college van B en W van Deventer voert aan dat, nu er op de website van de gemeente Deventer een kennisgeving was geplaatst, ook aan de inwoners van de gemeente Lochem op aan andere geschikte wijze is kennisgegeven. De Afdeling oordeelt dat kennisgeving via internet in principe een geschikte wijze van kennisgeving is, maar dat alleen indien bij wettelijk voorschrift (i.c. de gemeentelijke verordening) is bepaald dat op deze wijze kennis wordt gegeven, de kennisgeving via internet op zichzelf voldoet aan artikel 3:12 Awb. Indien niet in een wettelijk voorschrift is vastgelegd dat via internet kennis wordt gegeven, dient er op minimaal één niet-elektronische wijze kennis te worden gegeven. Het beroep is gegrond en het besluit wordt vernietigd.