Rb. Overijssel 27 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:741 – handhavingsverzoek in voetnoot is nog steeds een handhavingsverzoek – incompleet besluit op verzoek.

Is op het gehele handhavingsverzoek beslist?

20. In het beroepschrift staat in voetnoot 9 dat het handhavingsverzoek niet alleen ziet op de caravanstalling, maar ook ziet op de overige bijbehorende bouwwerken.

21. De rechtbank is het ten dele hiermee eens. In het handhavingsverzoek van 27 mei 2020 heeft eiser verweerder verzocht om handhavend op te treden tegen de caravanstalling en het tuinhuisje. Dat eiser in de bezwaarfase heeft aangegeven dat, als de caravanstalling mag blijven staan, dit betekent dat ergens anders op perceel [nummer 1] bijbehorende bouwwerken tot een oppervlakte van 14,6 m² moeten worden verwijderd, betekent niet dat zijn handhavingsverzoek tevens op andere bijbehorende bouwwerken dan de genoemde caravanstalling en het tuinhuisje ziet. Immers, volgens vaste rechtspraak kan de reikwijdte van een handhavingsverzoek worden uitgebreid totdat het primaire besluit is genomen. Een uitbreiding nadat het primaire besluit is genomen is juridisch niet mogelijk. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2422.

22. De rechtbank heeft dit ter zitting aan partijen voorgehouden.

22.1.

Eiser heeft desgevraagd meegedeeld dat zijn handhavingsverzoek met name ziet op de caravanstalling en in mindere mate op het tuinhuisje. Zijn handhavingsverzoek ziet inderdaad niet op de overige bouwwerken op perceel [nummer 1] . Eiser heeft het handhavings-verzoek voor zover dat ziet op het tuinhuisje, ter zitting niet ingetrokken.

22.2.

Verweerder heeft ter zitting meegedeeld dat de hele discussie in deze procedure was gericht op de caravanstalling. Daardoor is het tuinhuisje ‘uit beeld verdwenen’ en is er geen expliciete beslissing genomen op het handhavingsverzoek, voor zover dat ziet op het tuinhuisje. Verweerder kon ter zitting niet aangeven of het tuinhuisje in het verleden al dan niet is vergund.

23. De rechtbank oordeelt dat verweerder slechts ten dele op het handhavingsverzoek van eiser heeft beslist. Deze beroepsgrond slaagt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOVE:2023:741