Thomas in het FD: ‘Poging 161 om mensen sneller uit de Bijstand te krijgen’

Het FD interviewde mij over het wetsvoorstel van de ChristenUnie om de Participatiewet te wijzigen waarbij de terugvorderingsplicht een terugvorderingsbevoegdheid zou worden.