1

Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:311 – last om “niet binnen de gemeente” nogmaals de APV te overtreden niet te ruim geformuleerd.

Procesverloop

Bij drie afzonderlijke besluiten van 16 december 2020 (de bestreden besluiten) heeft verweerder aan verzoekers een last onder bestuursdwang opgelegd om niet binnen de gemeente Amsterdam op of aan de weg de caravan als slaapplaats te gebruiken of in de caravan te overnachten.

[…]

Is de last onder bestuursdwang te ruim?

16. Een last mag niet verder gaan dan herstel van een overtreding.4 In de bestreden besluiten worden echter geen verplichtingen gecreëerd die niet al bestonden. Ook is de last slechts gericht op herstel van overtreding van artikel 2.20 van de APV 2008. De voorzieningenrechter acht het niet onevenredig dat de last voor de gehele gemeente Amsterdam geldt, nu verzoekers afgelopen jaren op verschillende illegale plekken in de gemeente Amsterdam hebben gestaan.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:311