AB 2020/101 – annotatie

Een aanmaning of uitstel van betaling die niet aan de gemachtigde bekend wordt gemaakt, heeft nog steeds stuitende of verlengende werking als het wel aan de belanghebbende is bekend gemaakt. Het niet aanzeggen van invorderingskosten betekent niet dat een aanmaning geen aanmaning in de zin van artikel 4:112 Awb is.

Art. 2:1, 4:112, 6:17 Awb

ECLI:NL:RVS:2019:4243

Dit vind je misschien ook leuk...