AB 2020/111 – hoeveel beleidsruimte heeft de overheid bij kwijtschelding en een betalingsregeling?

Behandeling door psychiater en het hebben van een Wajong-uitkering zijn geen bijzondere omstandigheden die in de weg staan aan invordering van een dwangsom. Bestuursorgaan heeft beleidsruimte bij het nemen van een besluit op een verzoek om kwijtschelding of op een verzoek om een betalingsregeling.

“De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. De door haar overgelegde stukken waaruit blijkt dat zij bij een psychiater onder behandeling is en dat zij een Wajong-uitkering ontvangt, zijn onvoldoende voor het oordeel dat invordering van de dwangsom zodanig
ernstige gevolgen voor haar gezondheid of haar financiële
situatie zal hebben, dat van invordering moet worden afgezien.

Geldschulden moeten in de regel worden betaald. De beslissing om een verbeurde dwangsom al dan niet kwijt te schelden, behoort tot de bevoegdheid van het college. Het college heeft daarbij beleidsruimte en de rechter beoordeelt of, in dit geval, het college in redelijkheid heeft kunnen besluiten het verzoek om kwijtschelding af te wijzen. Het college heeft geen aanleiding gezien om het bedrag aan ingevorderde dwangsommen kwijt te
schelden. Het college heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat uit de door appellante bij haar verzoek om kwijtschelding overgelegde stukken
— betalingsspecificaties van haar Wajong-uitkering en brieven over PTSS — niet blijkt dat zij financieel niet in staat is de dwangsommen te
betalen. De Afdeling is van oordeel dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het geen aanleiding ziet om het bedrag aan verbeurde dwangsommen kwijt te schelden.

De beslissing om al dan niet een betalingsregeling te treffen voor de betaling van een verbeurde dwangsom behoort tot de bevoegdheid van het college. Ook hierbij heeft het college beleidsruimte en oordeelt de rechter of het college, in dit geval, in redelijkheid heeft kunnen besluiten om het verzoek om betalingsregeling af te wijzen. Appellante heeft bij haar verzoek aan het college om een betalingsregeling te treffen een aantal stukken
gevoegd, waaronder betalingsspecificaties van haar Wajong-uitkering, brieven over toeslagen, belastingaanslagen, overzichten van haar betaalrekening, een zorgovereenkomst en een huurovereenkomst.
Het college heeft besloten geen betalingsregeling met appellante te treffen. De Afdeling ziet in wat appellante heeft aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat het college dat besluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen.”

ECLI:NL:RVS:2019:4452

artikel 4:86, 4:112, 5:37 Awb

Dit vind je misschien ook leuk...