Handhavingsrecht.nl

Op deze site vind je alles over bestuursrechtelijke handhaving en het handhavingsrecht. Hier vind je onder meer:

  • Blogs die ik regelmatig schrijf over allerlei thema’s op het gebied van het handhavingsrecht. Deze gaan vaak de diepte in op een specifiek onderwerp.
  • Kernkennis blogs. Dit zijn blogs waarin ik heel kort uit de doeken doe wat volgens mij kernkennis is. Een uitstekende manier om snel even te checken of wat je dacht te weten over het handhavingsrecht ook klopt (ik noem ze soms ook de ‘hoe-zat-het-ook-alweer’ blogs).
  • Wetenschappelijke publicaties. Ik geloof in een ‘open source’ beleid en het delen van mijn kennis. Deze site is een makkelijke manier om mijn kennis toegankelijk te maken.
  • Tekst en mijn commentaar: de hoofdstukken van de Awb die voor handhavingsjuristen belangrijk zijn, voorzien van de wetsgeschiedenis en mijn eigen commentaar daarop.
  • Nieuwsbrief (en signaleringen) – maandelijks inventariseer ik wat er allemaal voor interessants de wereld in is geslingerd door de hoogste bestuursrechters. Inschrijven op de nieuwsbrief kan makkelijk via de balk aan de zijkant van de pagina.

Met vriendelijke groet,

Thomas Sanders, advocaat

Handhavingsrecht, wat is dat eigenlijk?

Handhaving is het afdwingen van de naleving van wet- en regelgeving. Zonder effectieve handhaving, zijn regels ongeloofwaardig en worden ze uiteindelijk vanzelf niet nageleefd. Handhaving is dus essentieel voor onze rechtsstaat. Daarom vind ik het ook zo boeiend. Het handhavingsrecht is het samenstel van regels waaraan de overheid zich moet houden bij het handhaven.

Het (bestuursrechtelijke) handhavingsrecht staat in hoofdstukken 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht en bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler van het handhavingsrecht is het recht dat ziet op het toezicht op de naleving. Het gaat dan om de bevoegdheden van toezichthouders. Wat mogen zij van de burger vragen? En wanneer moet de burger mee werken? Het toezicht is van cruciaal belang voor effectieve handhaving.

De tweede pijler van het handhavingsrecht is de handhaving zelf. Handhaving gaat over het afdwingen van de naleving van wet- en regelgeving. Dat doet de overheid door een last onder dwangsom op te leggen, een last onder bestuursdwang op te leggen of door een omgevingsvergunning in te trekken. In de regel moet de overheid dat ook doen, gelet op de beginselplicht tot handhaving. Daarnaast zijn er ook nog de bestuurlijke boete en andere sancties beschikbaar. Welk instrument mag de overheid gebruiken? En wat moet een last onder dwangsom allemaal bevatten? Wanneer is een last onder dwangsom te hoog en wanneer krijgt de overtreder niet genoeg tijd?

De derde pijler van het handhavingsrecht is de invordering. Sancties kunnen leiden tot een schuld van de burger aan de overheid. De last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang, leiden tot de invordering van de verbeurde dwangsom of het verhalen van de kosten van bestuursdwang (ook wel ‘het kostenverhaal’). Gelet op de beginselplicht tot invordering moet de overheid dat in de regel ook doen.

Deze site gaat over het hele handhavingstraject van A tot Z. Van toezichthoudersbevoegdheden, via de last onder dwangsom, naar invordering.

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Elke eerste maandag van de maand stuur ik een update met de interessantste uitspraken van de hoogste bestuursrechters op het gebied van handhavingsrecht.

Thomas Sanders is unique, one of a kind and more knowledgeable than any other lawyer I’ve met – he is also down to earth and shares complex information in a comprehensible way.

Thomas is naast een gedreven en krachtdadig advocaat ook een prettige persoonlijkheid. Hij brengt rust en beschikt daarnaast over de gave om met humor een standpunt onweerlegbaar te maken. Urgentie wordt met urgentie opgepakt ook buiten kantoortijden. Afspraken worden altijd nagekomen. Ik zou Thomas als advocaat zeker aanbevelen.

Thomas is een vooraanstaand expert op het gebied van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht. Hij is een ambitieuze, toegewijde en creatieve advocaat. Ik vind hem over de hele linie sterk.

He is knowledgeable in the area, and has the ability to explain complex matters in simple terms.

Thomas handelde ons vraagstuk snel af binnen de afgesproken tijd. Zijn advies gaf ons de benodigde helderheid. Wij hebben het samenwerken als prettig ervaren. Hij is benaderbaar en luistert goed naar ons.

In zijn omgang met de overheid namens ons nam hij krachtdadig positie in op de merites van de zaak, terwijl hij kalm, vriendelijk en respectvol bleef – erg indrukwekkend. Ik zou iedereen die met handhaving door de overheid wordt geconfronteerd Thomas aanbevelen.

Vragen of opmerkingen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om mij even te mailen. Ik kan niet beloven dat ik iedere inhoudelijke vraag kan gaan beantwoorden, maar als ik het antwoord zo uit mijn mouw kan schudden voor je help ik je graag verder (tsanders@akd.nl)!

 

Hartelijke groet,

Thomas Sanders
Advocaat en partner AKD