Tekst en mijn commentaar

Welkom bij ‘tekst en mijn commentaar’. Over de jaren heb ik behoorlijk wat teksten die relevant zijn voor het handhavingsrecht voorzien van mijn commentaar. Als gevolg daarvan heb ik een aardige verzameling tekst en mijn commentaar beschikbaar. De commentaren heb ik geschreven voor databanken zoals de Kluwer Modules Algemeen Bestuursrecht, en de VIND Bestuursrecht van SDU Dat heeft geleid tot een collectie die ik ‘tekst en mijn commentaar’ noem. Hier kan je daar makkelijk bij. Ik probeer het regelmatig bij te werken zodat alles actueel is. Op de commentaar pagina’s link ik naar blogs en wetenschappelijke publicaties.

Wat niet mogelijk is bij een databank, maar wel op deze site, is verder dat ik blogs link naar het commentaar – en andersom. Zo kan je snel verder kijken.

Ik hoop met deze verzameling uiteindelijk de voor toezichthouders en handhavingsjuristen belangrijkste delen van de Awb integraal te becommentariƫren. Op dit moment zijn beschikbaar:

  • De Titel 4.4 Awb (de geldschuldenregeling) – artikel 4:97-4:124 Awb
  • Titel 5.2 Awb (toezichthoudersbevoegdheden) – artikel 5:10-5:20 Awb
  • Titel 5.3 Awb (herstelsancties) – artikel 5:31c-5:37 Awb.