Artikel 5:31b Awb

Print deze pagina

Artikel 5:31b [Vervallen beschikking]

De beschikking omtrent de toepassing vervalt, voor zover de last onder bestuursdwang wordt ingetrokken of vernietigd.

Commentaar op Artikel 5:31b Awb

mr. dr. T.N. Sanders

1 Samenvatting

mr. dr. T.N. Sanders

Gereserveerd

2 Commentaar

mr. dr. T.N. Sanders

2.1 Inleiding

mr. dr. T.N. Sanders

Een last onder bestuursdwang kan — ambtshalve of naar aanleiding van een bezwaarschrift — worden ingetrokken door het bestuursorgaan, of door een rechter worden vernietigd. Een dergelijk verval van de last onder bestuursdwang behoort gevolgen te hebben voor de toepassingsbeschikking. Artikel 5:31b van de Awb bepaalt daarom dat de toepassingsbeschikking vervalt als de onderliggende last onder bestuursdwang wordt ingetrokken of vernietigd. Dat geldt ook voor een eventuele beschikking waarbij van toepassing van bestuursdwang is afgezien (een negatieve toepassingsbeschikking). Ook deze heeft geen betekenis meer als de last onder bestuursdwang niet meer geldt.

2.2 Inhoud

mr. dr. T.N. Sanders

Het artikel is niet van toepassing op de situatie dat pas na het nemen van de toepassingsbeschikking van artikel 5:31a een last onder bestuursdwang door de voorzieningenrechter wordt geschorst. Het verzoek om voorlopige voorziening heeft in dat geval op grond van artikel 5:31c, lid 2, van de Awb, mede betrekking op de beschikking tot toepassing. Als de voorzieningenrechter de last onder bestuursdwang schorst, ligt het voor de hand dat hij tevens de beschikking tot toepassing schorst (Kamerstukken II 2003/04, nr. 3, p. 110).

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *