AB 2020/239 – Verzoek om handhavend op te treden tegen foutgeparkeerde auto is wel een handhavingsverzoek. Reactie dus een besluit.

Print deze pagina

AB 2020/239
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE
22 januari 2020, nr. 201904645/1/A2
(Mr. N. Verheij)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 1:3, 5:1 Awb; art. 125 Gemw; art. 170 WVW
1994
ABkort 2020/62
NJB 2020/507
ECLI:NL:RVS:2020:191


Het verzoek om handhavend op te treden tegen een foutgeparkeerde auto is een handhavingsverzoek omdat het college de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen.

Noot

Auteur: T.N. Sanders

Zie mijn annotatie bij ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:671AB 2020/238.

Print deze pagina