Bericht

AB 2022/230 – Mag het bestuursorgaan zelf stukken zwart maken in plaats van een artikel 8:29 Awb-verzoek te doen? Ja, zo lang burger en rechter maar hetzelfde stuk zien.

AB 2022/230AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE23 februari 2022, nr. 202100359/1/R3(Mr. H.C.P. Venema)m.nt. T.N. SandersArt. 8:29 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2022/8637Gst. 2022/47ECLI:NL:RVS:2022:582Bestuursorgaan dient geanonimiseerde (zwartgelakte) handhavingsbesluiten in om aan te tonen dat het ook tegen anderen handhaaft. Dat mag, omdat de bestuursrechter de zwartgelakte namen ook niet ziet.

Bericht

­AB 2022/223 – Formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming. Afwijzen bezwaar gericht tegen opvolgend besluit omdat gronden zich feitelijk richten tot eerder besluit, kan niet zonder onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het eerdere (onaantastbare) besluit.

AB 2022/223COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN21 december 2021, nr. 21/151(Mr. A. Venekamp)m.nt. T.N. SandersArt. 7:3 AwbECLI:NL:CBB:2021:1096 De minister had het bezwaar niet kennelijk ongegrond mogen verklaren. Weliswaar heeft het eerdere besluit formele rechtskracht, maar vanwege het ontbreken van een motivering valt niet te beoordelen of dat eerdere besluit niet evident onrechtmatig is (in welk...

Bericht

AB 2022/212 – Mondelinge mededeling toezichthouder over begunstigingstermijn is volgens CBb besluit. Begunstigingstermijn met terugwerkende kracht verlengd. CBb wijkt daarmee af van ABRvS.

AB 2022/212COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN26 april 2022, nr. 20/426 en 20/427(Mrs. H.L. van der Beek, W.A.J. van Lierop,A. Venekamp)m.nt. T.N. SandersArt. 5:24 lid 2, art. 5:25 lid 3 AwbECLI:NL:CBB:2022:187Mondeling door toezichthouder verlengde begunstigingstermijn rechtsgeldig omdat het later is vastgelegd in een schriftelijk stuk van de toezichthouder. Begunstigingstermijn met terugwerkende kracht verlengd door bestuursorgaan....

Bericht

AB 2022/201 – Last onder dwangsom mag aan zowel bestuurder als rechtspersoon worden opgelegd. Daarom mag dwangsom ook bij beiden worden ingevorderd, zelfs al raken dwangsommen feitelijk tweemaal ‘dezelfde beurs’ omdat de bestuurder eigenaar is van de rechtspersoon.

AB 2022/201AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE26 april 2022, nr. 202103479/1/R4(Mrs. C.H.M. van Altena, A.J.C. de Moor-van Vugt,J.H. van Breda)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2022/8663ECLI:NL:RVS:2022:1234Uitspraak Rechtbank Limburg dat dwangsom die bij zowel bestuurder als rechtspersoon is ingevorderd en twee keer ‘dezelfde beurs’ raakt, wordt vernietigd door de Afdeling. Dwangsom mag aan zowel...

Bericht

AB 2022/211 – ‘Cash-man’ moet gewoon giraal betalen. Boete voor het niet hebben van een zorgverzekering terecht opgelegd.

AB 2022/211CENTRALE RAAD VAN BEROEP21 februari 2022, nr. 21/3148 ZVW(Mr. M.A.H. van Dalen-van Bekkum)m.nt. T.N. SandersArt. 4:89 AwbABkort 2022/111NJB 2022/636RSV 2022/41ECLI:NL:CRVB:2022:318Man die enkel contant wil betalen en niet giraal weigert om zorgverzekeraar giraal te betalen. Omdat hij niet betaalt, heeft hij geen zorgverzekering meer. CRvB oordeelt dat verwijtbaarheid niet ontbreekt en dat boete voor het...

Bericht

AB 2022/156 – Bijzondere omstandigheid invordering dwangsom. Appellante heeft aan twee van de drie lasten voldaan en een bonafide poging ondernomen om aan derde last te voldoen.

AB 2022/156AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE1 september 2021, nr. 202004892/1/R1(Mr. B.J. van Ettekoven)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2021:1962 Bijzondere omstandigheid invordering dwangsom. Appellante heeft aan twee van de drie lasten voldaan en een bonafide poging ondernomen om aan derde last te voldoen. Er isniet tijdig voldaan wegens een meetfout, terwijl de overtreding daarna alsnog is...

Bericht

AB 2022/153 – Civiele rechter wijzigt toetsing executiegeschil dwangbevel. Bij niet-onherroepelijke besluiten wordt naast misbruik van recht voortaan ook een belangenafweging verricht.

NootAuteur: T.N. Sanders1.De civiele voorzieningenrechter is bij een executiegeschil gericht tegen een dwangbevel heel terughoudend. Dat komt ook omdat de onderliggende vordering in essentie een zuiver bestuursrechtelijke discussie is. De civiele rechter zal niet snel in het vaarwater van de bestuursrechter gaan zitten, zodat de toetsing van het dwangbevel in essentie beperkt is tot (i)...

Bericht

AB 2022/142 – Advocaat duwt toezichthouder tijdens controle, veroordeling voor belemmeren toezicht op grond van artikel 184 Sr.

Auteur: T.N. Sanders 1. Dat een toezichthouder wel tegen een duwtje moet kunnen, heeft de advocaat in deze zaak iets te letterlijk opgevat. Tijdens een controle van de woning van zijn cliënt meent de advocaat dat de toezichthouders ten onrechte filmopnames maken. Daarop spreekt hij de toezichthouder aan (wat mag) en vervolgens geeft hij de toezichthouder...

Bericht

AB 2022/98 – Bij de beantwoording van de vraag welke kosten kunnen worden verhaald, moet worden gekeken naar de omschrijving van de last onder bestuursdwang in het besluit waarbij die is opgelegd.

AB 2022/98AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 12 mei 2021, nr. 201906459/1/R4(Mrs. B.J. van Ettekoven, N. Verheij, J. Gundelach)m.nt. T.N. SandersArt. 5:25 AwbMilieurecht Totaal 2021/7270ECLI:NL:RVS:2021:996 Bij de beantwoording van de vraag welke kosten kunnen worden verhaald, moet worden gekeken naar de omschrijving van de last onder bestuursdwang in het besluit waarbij die is opgelegd.

Bericht

AB 2022/96 – Gedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.

AB 2022/96AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE25 augustus 2021, nr. 202002416/1/R3(Mr. F.D. van Heijningen)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbMilieurecht Totaal 2021/7332ABkort 2021/521ECLI:NL:RVS:2021:1905 Gedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.