Bericht

NJB 2023/2245 – De functioneel dader als overtreder in het bestuursrecht ABRvS sluit aan bij HR en CBb

In twee uitspraken van 31 mei 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten om het strafrechtelijke leerstuk van het functioneel daderschap in het bestuursrecht te importeren. De Afdeling houdt ‘toerekening’ in naam in ere, maar voortaan heeft te gelden dat als de beoogd overtreder zelf niet fysiek heeft gehandeld, hij de overtreding pas toegerekend kan krijgen...

Bericht

AB 2023/131 – Als overheid niet betwist dat overtreder beperkte draagkracht heeft, dan kan zij niet volhouden dat de dwangsom desondanks volledig ingevorderd moet worden. Dwangsom met 50% gematigd.

ABRvS 14-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3742, m.nt. T.N. Sanders Essentie Het bestuursorgaan betwist niet dat appellant de te innen dwangsom moeilijk kan dragen gelet op zijn financiële draagkracht. Dwangsom met 50% gematigd. Samenvatting Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college gehouden was geheel of...

Bericht

AB 2023/123 – Kortsluiten mag alleen ten aanzien van beroepen waar om een voorlopige voorziening is gevraagd. Wanneer is een onduidelijke last een bijzondere omstandigheid?

ABRvS 18-01-2023, ECLI:NL:RVS:2023:163, m.nt. T.N. Sanders Essentie Kortsluiten op grond van artikel 8:86 Awb mag bij samenhangende beroepen alleen als ten aanzien van alle kort te sluiten beroepen een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een onduidelijke last is pas een bijzondere omstandigheid als de last zelf onduidelijk is. Daar is in dit geval geen sprake van.

Bericht

AB 2023/116 -Sluitingsbevel na eerdere last onder dwangsom is geen ketenbesluitvorming. Aanvulling grondslag handhavingsbesluit in beroep kan, maar bestuursorgaan is in dit geval te laat.

ABRvS 21-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3860, m.nt. T.N. Sanders Essentie Opvolgende handhavingsbesluiten leveren geen ‘ketenbesluitvorming’ op. Aanvullen grondslag besluit in beroep kan, maar burgemeester heeft nagelaten dat te doen toen de rechtbank de kans daartoe bood. Burgemeester mag grondslag nu niet alsnog aanvullen in hoger beroep. Samenvatting De rechtmatigheid van het besluit tot sluiting van de woning staat...

Bericht

AB 2023/109 – Handhaving tegen hekwerk dat 25 cm te hoog is, is in dit geval onevenredig.

ABRvS 07-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3607, m.nt. T.N. Sanders Essentie Handhaving tegen hekwerk dat 25 cm te hoog is, is in dit geval onevenredig. Hekwerk is door school geplaatst ten behoeve van de veiligheid van de kinderen en ten bate van verzoeker om handhaving (om te voorkomen dat er ballen in zijn tuin zouden komen). Hoogteoverschrijding is marginaal...

Bericht

AB 2023/5 – Dat niet duidelijk is of je een eventuele overtreding zou kunnen opheffen, is geen reden om niet op onderzoek uit te gaan.

CBb 20-09-2022, ECLI:NL:CBB:2022:621, m.nt. T.N. Sanders Essentie Verzoeker om handhaving zaait voldoende twijfel over de juistheid van het onderzoek van de toezichthouder. Moeilijkheid opheffen overtreding rechtvaardigt niet het afzien van onderzoek. Samenvatting Het College is van oordeel dat het rapport van bevindingen en de veterinaire verklaring niet concludent zijn. Enerzijds wordt vermeld dat de manen...

Bericht

AB 2022/230 – Mag het bestuursorgaan zelf stukken zwart maken in plaats van een artikel 8:29 Awb-verzoek te doen? Ja, zo lang burger en rechter maar hetzelfde stuk zien.

AB 2022/230AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE23 februari 2022, nr. 202100359/1/R3(Mr. H.C.P. Venema)m.nt. T.N. SandersArt. 8:29 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2022/8637Gst. 2022/47ECLI:NL:RVS:2022:582Bestuursorgaan dient geanonimiseerde (zwartgelakte) handhavingsbesluiten in om aan te tonen dat het ook tegen anderen handhaaft. Dat mag, omdat de bestuursrechter de zwartgelakte namen ook niet ziet.

Bericht

­AB 2022/223 – Formele rechtskracht bij ketenbesluitvorming. Afwijzen bezwaar gericht tegen opvolgend besluit omdat gronden zich feitelijk richten tot eerder besluit, kan niet zonder onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van het eerdere (onaantastbare) besluit.

AB 2022/223COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN21 december 2021, nr. 21/151(Mr. A. Venekamp)m.nt. T.N. SandersArt. 7:3 AwbECLI:NL:CBB:2021:1096 De minister had het bezwaar niet kennelijk ongegrond mogen verklaren. Weliswaar heeft het eerdere besluit formele rechtskracht, maar vanwege het ontbreken van een motivering valt niet te beoordelen of dat eerdere besluit niet evident onrechtmatig is (in welk...

Bericht

AB 2022/212 – Mondelinge mededeling toezichthouder over begunstigingstermijn is volgens CBb besluit. Begunstigingstermijn met terugwerkende kracht verlengd. CBb wijkt daarmee af van ABRvS.

AB 2022/212COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN26 april 2022, nr. 20/426 en 20/427(Mrs. H.L. van der Beek, W.A.J. van Lierop,A. Venekamp)m.nt. T.N. SandersArt. 5:24 lid 2, art. 5:25 lid 3 AwbECLI:NL:CBB:2022:187Mondeling door toezichthouder verlengde begunstigingstermijn rechtsgeldig omdat het later is vastgelegd in een schriftelijk stuk van de toezichthouder. Begunstigingstermijn met terugwerkende kracht verlengd door bestuursorgaan....

Bericht

AB 2022/201 – Last onder dwangsom mag aan zowel bestuurder als rechtspersoon worden opgelegd. Daarom mag dwangsom ook bij beiden worden ingevorderd, zelfs al raken dwangsommen feitelijk tweemaal ‘dezelfde beurs’ omdat de bestuurder eigenaar is van de rechtspersoon.

AB 2022/201AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE26 april 2022, nr. 202103479/1/R4(Mrs. C.H.M. van Altena, A.J.C. de Moor-van Vugt,J.H. van Breda)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2022/8663ECLI:NL:RVS:2022:1234Uitspraak Rechtbank Limburg dat dwangsom die bij zowel bestuurder als rechtspersoon is ingevorderd en twee keer ‘dezelfde beurs’ raakt, wordt vernietigd door de Afdeling. Dwangsom mag aan zowel...