Bericht

AB 2022/153 – Civiele rechter wijzigt toetsing executiegeschil dwangbevel. Bij niet-onherroepelijke besluiten wordt naast misbruik van recht voortaan ook een belangenafweging verricht.

NootAuteur: T.N. Sanders1.De civiele voorzieningenrechter is bij een executiegeschil gericht tegen een dwangbevel heel terughoudend. Dat komt ook omdat de onderliggende vordering in essentie een zuiver bestuursrechtelijke discussie is. De civiele rechter zal niet snel in het vaarwater van de bestuursrechter gaan zitten, zodat de toetsing van het dwangbevel in essentie beperkt is tot (i)...

Bericht

AB 2022/142 – Advocaat duwt toezichthouder tijdens controle, veroordeling voor belemmeren toezicht op grond van artikel 184 Sr.

Auteur: T.N. Sanders 1. Dat een toezichthouder wel tegen een duwtje moet kunnen, heeft de advocaat in deze zaak iets te letterlijk opgevat. Tijdens een controle van de woning van zijn cliënt meent de advocaat dat de toezichthouders ten onrechte filmopnames maken. Daarop spreekt hij de toezichthouder aan (wat mag) en vervolgens geeft hij de toezichthouder...

Bericht

AB 2022/98 – Bij de beantwoording van de vraag welke kosten kunnen worden verhaald, moet worden gekeken naar de omschrijving van de last onder bestuursdwang in het besluit waarbij die is opgelegd.

AB 2022/98AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 12 mei 2021, nr. 201906459/1/R4(Mrs. B.J. van Ettekoven, N. Verheij, J. Gundelach)m.nt. T.N. SandersArt. 5:25 AwbMilieurecht Totaal 2021/7270ECLI:NL:RVS:2021:996 Bij de beantwoording van de vraag welke kosten kunnen worden verhaald, moet worden gekeken naar de omschrijving van de last onder bestuursdwang in het besluit waarbij die is opgelegd.

Bericht

AB 2022/96 – Gedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.

AB 2022/96AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE25 augustus 2021, nr. 202002416/1/R3(Mr. F.D. van Heijningen)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbMilieurecht Totaal 2021/7332ABkort 2021/521ECLI:NL:RVS:2021:1905 Gedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.

Bericht

AB 2022/79 – Wat moet het bestuursorgaan wel en niet meewegen bij de beslissing op bezwaar bij een sanctiebesluit?

AB 2022/79AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE28 oktober 2020, nr. 201903064/1/A3(Mrs. B.J. van Ettekoven, T.G.M. Simons, N.Verheij, G.T.J.M. Jurgens, R.W.L. Koopmans)m.nt. T.N. SandersArt. 5:7, 5:32, 7:11 AwbM en R 2021/11ABkort 2020/497Milieurecht Totaal 2020/7189ECLI:NL:RVS:2020:2571 Wat moet het bestuursorgaan wel en niet meewegen bij de beslissing op bezwaar bij een sanctiebesluit? Afdeling sluit aan bij rechtspraak van...

Bericht

AB 2021/298 – Laat de bestuursrechter de overheid balletje-balletje spelen met de burger?

AB 2021/298AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE21 juli 2021, nr. 202004057/1/A3(Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, B.P.M. vanRavels, J.M.L. Niederer)m.nt. T.N. SandersArt. 5:25 AwbECLI:NL:RVS:2021:1618Laat de bestuursrechter de overheid balletjeballetje spelen met de burger?Het college stelt in zijn schriftelijke uiteenzetting dat het bij de bevoegdheid om het woonschip te laten vernietigen om feitelijk handelen gaat en dat...

Bericht

Haastige spoed is zelden goed? De toepassing van (zeer) spoedeisende bestuursdwang – artikel in De Gemeentestem 2021/124

De toepassing van (zeer) spoedeisende bestuursdwang komt vaak voor. Denk aan asbestbranden, chemische branden of drugsafvaldumpingen, maar ook aan de wat meer alledaagse overtredingen: het opruimen van verkeerd aangeboden afvalzakken en het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen op het treinstation. Het is een ingrijpende bevoegdheid. (Zeer) spoedeisende bestuursdwang houdt namelijk in dat zo maar, zonder...

Bericht

AB 2021/208 – Vijf lasten in één document zijn vijf zelfstandige besluiten waartegen per besluit bezwaar moet worden gemaakt alvorens beroep in te stellen.

AB 2021/208AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE17 februari 2021, nr. 201906592/1/R3(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, R.J.J.M. Pans,H.J.M. Baldinger)m.nt. T.N. SandersArt. 5:32 AwbMilieurecht Totaal 2021/7243ABkort 2021/148ECLI:NL:RVS:2021:289 Een brief met daarin vijf lasten, bevat vijf zelfstandige besluiten. Artikel 6:13 Awb staat eraan in de weg om als er maar tegen één last bezwaar is gemaakt, in beroep ook de...

Bericht

AB 2021/214 – Legaliseringsaanvraag net voor verstrijken begunstigingstermijn: wie te lang wacht, moet op de blaren zitten.

AB 2021/214AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE17 februari 2021, nr. 201906593/1/R3(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, R.J.J.M. Pans,H.J.M. Baldinger)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2021:326Legaliseringsaanvraag net voor verstrijken begunstigingstermijn: wie te lang wacht, moetop de blaren zitten.

Bericht

‘Begrensd machtig – wat mag een toezichthouder eigenlijk?’ – Artikel op VAST-online.nl – Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht

Begrensd machtig: wat mag een toezichthouder eigenlijk? Mr. dr. T.N. Sanders en mr. H.E. Noordhoek Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek (ook wel ‘dawn raid’ genoemd) is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Het kan plaatsvinden in het kader van het...