AB 2023/116 -Sluitingsbevel na eerdere last onder dwangsom is geen ketenbesluitvorming. Aanvulling grondslag handhavingsbesluit in beroep kan, maar bestuursorgaan is in dit geval te laat.

Print deze pagina

ABRvS 21-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3860, m.nt. T.N. Sanders

Essentie

Opvolgende handhavingsbesluiten leveren geen ‘ketenbesluitvorming’ op. Aanvullen grondslag besluit in beroep kan, maar burgemeester heeft nagelaten dat te doen toen de rechtbank de kans daartoe bood. Burgemeester mag grondslag nu niet alsnog aanvullen in hoger beroep.

Samenvatting

De rechtmatigheid van het besluit tot sluiting van de woning staat niet vast doordat de last onder dwangsom onherroepelijk is. Er is geen sprake van “ketenbesluitvorming”, want de burgemeester kan een woning ook zonder voorafgaande last onder dwangsom sluiten.

De burgemeester voert in hoger beroep voor het eerst aan dat zij de woning ook op grond van artikel 174a van de Gemeentewet had kunnen sluiten. De rechtbank heeft in haar tussenuitspraak de burgemeester de gelegenheid gegeven de motivering van het besluit aan te vullen en, als vast zou komen te staan dat de woning ook als woning werd gebruikt, het besluit te baseren op artikel 174a van de Gemeentewet. In het besluit van 18 maart 2021 stelde de burgemeester zich opnieuw op het standpunt dat aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 174a van de Gemeentewet niet was voldaan. In dat licht kan de burgemeester het besluit niet in hoger beroep alsnog op dat artikel baseren.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *