AB 2023/131 – Als overheid niet betwist dat overtreder beperkte draagkracht heeft, dan kan zij niet volhouden dat de dwangsom desondanks volledig ingevorderd moet worden. Dwangsom met 50% gematigd.

Print deze pagina

ABRvS 14-12-2022, ECLI:NL:RVS:2022:3742, m.nt. T.N. Sanders

Essentie

Het bestuursorgaan betwist niet dat appellant de te innen dwangsom moeilijk kan dragen gelet op zijn financiële draagkracht. Dwangsom met 50% gematigd.

Samenvatting

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college gehouden was geheel of gedeeltelijk van invordering van de verbeurde dwangsommen af te zien. Hij voert aan dat hij het dwangsombedrag niet kan betalen. Hij heeft dit onderbouwd met zijn belastingaangiftes over de jaren 2019 en 2020. Volgens appellant heeft hij contact gezocht met het college om over zijn financiële situatie te praten maar is het college niet bereikbaar.

Uit overweging 9 van de uitspraak van de rechtbank volgt dat het college op zitting heeft toegezegd dat als appellant alsnog met een onderbouwing komt van zijn stelling dat hij het dwangsombedrag niet kan betalen, het college na wil denken over een mogelijke financiële oplossing. In hoger beroep heeft appellant zijn belastingaangiftes over de jaren 2019 en 2020 overgelegd. Ter zitting heeft het college toegelicht dat met appellant is gesproken over een oplossing voor de aanhangers maar dat door gewijzigde regelgeving die oplossing niet haalbaar lijkt. Kwijtschelding van het verbeurde bedrag van € 10.000,00 is volgens het college gezien het inkomen van appellant zeker denkbaar, maar dat is pas aan de orde als er geen opslag meer plaatsvindt op het perceel. Dat laatste vindt volgens het college namelijk nog steeds plaats. Op zitting bij de Afdeling heeft het college, mede gelet op wat hem bekend is van de financiële situatie van appellant en de overgelegde belastingaangiftes, echter niet betwist dat de financiële draagkracht van appellant laag is en dat voor hem een bedrag van € 10.000,00 moeilijk te dragen is. Onder deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat het college aanleiding had moeten zien om gedeeltelijk van invordering af te zien. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Het betoog slaagt.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *