Bericht

JM 2012/122 – annotatie

Appellanten komen op tegen een revisievergunning verleend aan een pluimveebedrijf en melkrundveehouderij te Bathmen (gemeente Deventer). Appellanten voeren onder meer aan dat de kennisgeving van het ontwerpbesluit op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden. De gemeente Deventer heeft in een huis-aan-huisblad en op haar website de kennisgeving geplaatst. De inrichting bevindt zich echter 150 meter van de...

Bericht

JM 2012/74 – annotatie

Appellanten komen op tegen het rijksinpassingsplan om een ondergrondse gasopslag te realiseren in de gemeente Bergen (NH). Meer dan 2000 bewoners, de gemeenteraad, het college van B en W van Bergen alsmede de rechtspersoon Bergen en enkele stichtingen komen tegen dit plan op vanwege het risico op aardbevingen. Het betreft een uitvoerige uitspraak, waarin onder...

Bericht

JM 2012/73 – annotatie

VoMiGEN, een rechtspersoon die opkomt tegen de aan het bedrijf Intervet verleende toestemming om, op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, genetisch gemanipuleerde vaccins aan veulens toe te dienen, wordt niet-ontvankelijk verklaard door de Afdeling wegens het ontbreken van voldoende feitelijke werkzaamheden. Dit terwijl VoMiGEN in een vrijwel identieke zaak nog geen twee...