AB 2022/230 – Mag het bestuursorgaan zelf stukken zwart maken in plaats van een artikel 8:29 Awb-verzoek te doen? Ja, zo lang burger en rechter maar hetzelfde stuk zien.

Print deze pagina

AB 2022/230
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE
23 februari 2022, nr. 202100359/1/R3
(Mr. H.C.P. Venema)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 8:29 Awb
Omgevingsvergunning in de praktijk 2022/8637
Gst. 2022/47
ECLI:NL:RVS:2022:582
Bestuursorgaan dient geanonimiseerde (zwartgelakte) handhavingsbesluiten in om aan te tonen dat het ook tegen anderen handhaaft. Dat mag, omdat de bestuursrechter de zwartgelakte namen ook niet ziet.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *