Bericht

AB 2022/79 – Wat moet het bestuursorgaan wel en niet meewegen bij de beslissing op bezwaar bij een sanctiebesluit?

AB 2022/79AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE28 oktober 2020, nr. 201903064/1/A3(Mrs. B.J. van Ettekoven, T.G.M. Simons, N.Verheij, G.T.J.M. Jurgens, R.W.L. Koopmans)m.nt. T.N. SandersArt. 5:7, 5:32, 7:11 AwbM en R 2021/11ABkort 2020/497Milieurecht Totaal 2020/7189ECLI:NL:RVS:2020:2571 Wat moet het bestuursorgaan wel en niet meewegen bij de beslissing op bezwaar bij een sanctiebesluit? Afdeling sluit aan bij rechtspraak van...

Bericht

AB 2021/298 – Laat de bestuursrechter de overheid balletje-balletje spelen met de burger?

AB 2021/298AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE21 juli 2021, nr. 202004057/1/A3(Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, B.P.M. vanRavels, J.M.L. Niederer)m.nt. T.N. SandersArt. 5:25 AwbECLI:NL:RVS:2021:1618Laat de bestuursrechter de overheid balletjeballetje spelen met de burger?Het college stelt in zijn schriftelijke uiteenzetting dat het bij de bevoegdheid om het woonschip te laten vernietigen om feitelijk handelen gaat en dat...

Bericht

Haastige spoed is zelden goed? De toepassing van (zeer) spoedeisende bestuursdwang – artikel in De Gemeentestem 2021/124

De toepassing van (zeer) spoedeisende bestuursdwang komt vaak voor. Denk aan asbestbranden, chemische branden of drugsafvaldumpingen, maar ook aan de wat meer alledaagse overtredingen: het opruimen van verkeerd aangeboden afvalzakken en het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen op het treinstation. Het is een ingrijpende bevoegdheid. (Zeer) spoedeisende bestuursdwang houdt namelijk in dat zo maar, zonder...

Bericht

AB 2021/208 – Vijf lasten in één document zijn vijf zelfstandige besluiten waartegen per besluit bezwaar moet worden gemaakt alvorens beroep in te stellen.

AB 2021/208AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE17 februari 2021, nr. 201906592/1/R3(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, R.J.J.M. Pans,H.J.M. Baldinger)m.nt. T.N. SandersArt. 5:32 AwbMilieurecht Totaal 2021/7243ABkort 2021/148ECLI:NL:RVS:2021:289 Een brief met daarin vijf lasten, bevat vijf zelfstandige besluiten. Artikel 6:13 Awb staat eraan in de weg om als er maar tegen één last bezwaar is gemaakt, in beroep ook de...

Bericht

AB 2021/214 – Legaliseringsaanvraag net voor verstrijken begunstigingstermijn: wie te lang wacht, moet op de blaren zitten.

AB 2021/214AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE17 februari 2021, nr. 201906593/1/R3(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, R.J.J.M. Pans,H.J.M. Baldinger)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2021:326Legaliseringsaanvraag net voor verstrijken begunstigingstermijn: wie te lang wacht, moetop de blaren zitten.

Bericht

‘Begrensd machtig – wat mag een toezichthouder eigenlijk?’ – Artikel op VAST-online.nl – Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht

Begrensd machtig: wat mag een toezichthouder eigenlijk? Mr. dr. T.N. Sanders en mr. H.E. Noordhoek Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek (ook wel ‘dawn raid’ genoemd) is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Het kan plaatsvinden in het kader van het...

Bericht

AB 2021/195 – Toetsingsintensiteit onaantastbaar besluit. Op naar een zelfstandige beoordeling van evident onrechtmatige besluiten?

AB 2021/195AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE10 februari 2021, nr. 201908237/1/R1(Mrs. D.A.C. Slump, J. Hoekstra, A. ten Veen)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2021/8435ECLI:NL:RVS:2021:271 Afdeling toetst op detailniveau of sprake is van een onaantastbare, maar evident onrechtmatige, last. Gekoppeld aan plaatsing van het onderwerp, lijkt het bijna een zelfstandige toetsing. Noot Auteur: T.N....

Bericht

AB 2021/182 – Geen ambtshalve toetsing bijzondere omstandigheden bij invordering.

AB 2021/182AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE10 februari 2021, nr. 201907694/1/R1(Mrs. W.D.M. van Diepenbeek, C.C.W. Lange, B. Meijer)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2021/8443Milieurecht Totaal 2021/7237ECLI:NL:RVS:2021:275 Rechtbank heeft ten onrechte ambtshalve onderzocht of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Noot Auteur: T.N. Sanders 1. Groot zal de verbazing zijn geweest bij zowel het...

Bericht

AB 2021/52 – er bestaat geen algemene plicht om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen een overtreding gedeeltelijk kan worden gelegaliseerd.

AB 2021/52AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE18 november 2020, nr. 201907829/1/R2(Mrs. E. Helder, D.A. Verburg, P.H.A. Knol)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1, 5:32 AwbModule Ruimtelijke ordening 2020/8443Module Ruimtelijke ordening 2020/8445ECLI:NL:RVS:2020:2750 Voor het college bestaat geen algemene plicht om stil te staan bij de vraag of door middel van het treffen van bepaalde maatregelen of voorzieningen een...