AB 2022/79 – Wat moet het bestuursorgaan wel en niet meewegen bij de beslissing op bezwaar bij een sanctiebesluit?

Print deze pagina

AB 2022/79
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE
28 oktober 2020, nr. 201903064/1/A3
(Mrs. B.J. van Ettekoven, T.G.M. Simons, N.
Verheij, G.T.J.M. Jurgens, R.W.L. Koopmans)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 5:7, 5:32, 7:11 Awb
M en R 2021/11
ABkort 2020/497
Milieurecht Totaal 2020/7189
ECLI:NL:RVS:2020:2571


Wat moet het bestuursorgaan wel en niet meewegen bij de beslissing op bezwaar bij een sanctiebesluit? Afdeling sluit aan bij rechtspraak van CBb over het opleggen van een herstelsanctie ter voorkoming van herhaling van een eerdere overtreding.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *