AB 2022/96 – Gedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.

Print deze pagina

AB 2022/96
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE
25 augustus 2021, nr. 202002416/1/R3
(Mr. F.D. van Heijningen)
m.nt. T.N. Sanders
Art. 5:37 Awb
Milieurecht Totaal 2021/7332
ABkort 2021/521
ECLI:NL:RVS:2021:1905


Gedeeltelijk voldoen aan last en voor het overige kort na de begunstigingstermijn alsnog voldoen aan de last moet in dit geval worden beloond.

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *