Bericht

AB 2021/32 – Een overweging in een beslissing op het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking waar in wordt “besloten” om te “wachten met invordering” is in dit geval uitstel van betaling. invorderingsbevoegdheid dus nog niet verjaard.

AB 2021/32 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE21 oktober 2020, nr. 201908954/1/R2(Mr. B.P.M. van Ravels)m.nt. T.N. SandersArt. 4:94, 4:111 AwbABkort 2020/482ECLI:NL:RVS:2020:2472 Een overweging in een beslissing op het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking waarin wordt “besloten” om te “wachten met invordering” is in dit geval uitstel van betaling. Invorderingsbevoegdheid dus nog niet verjaard. Noot Auteur: T.N....

Bericht

AB 2021/12 – Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel 8 ERVRM. Belangenafweging is redelijk omdat gemeente Amsterdam voldoende doet om woonwagenstandplaatsen te realiseren.

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE15 juli 2020, nr. 201906011/1/A3 en201906011/3/A3(Mr. A.J.C. de Moor-van Vugt)m.nt. T.N. SandersArt. 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:1618 Handhaving tegen illegale overnachting in woonwagen niet in strijd met artikel 8 ERVRM. Belangenafweging is redelijk omdat gemeente Amsterdam voldoende doet om woonwagenstandplaatsen te realiseren. Noot Auteur: T.N. Sanders 1. Ter signalering. De Afdeling...

Bericht

AB 2020/329 – Lastgeving gekoppeld aan specifiek rapport. De kosten voor nadien ontdekte overtreding kunnen daarom niet worden verhaald.

AB 2020/329AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE17 juni 2020, nr. 201908208/1/R4(Mr. G.M.H. Hoogvliet)m.nt. T.N. SandersArt. 5:25 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2020/8285ECLI:NL:RVS:2020:1392 Last onder bestuursdwang is gekoppeld aan een specifiek asbestinventarisatierapport. De kosten voor nadien ontdekte en verwijderde asbestbronnen kunnen daarom niet worden verhaald. Noot Auteur: T.N. Sanders 1. Het is altijd lastig balanceren tussen de...

Bericht

AB 2020/322 – De controles door een toezichthouder naar aanleiding van handhavingsverzoeken moeten representatief en deugdelijk zijn.

AB 2020/322AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DERAAD VAN STATE1 juli 2020, nr. 201902723/1/A1(Mrs. W.D.M. van Diepenbeek, H.G. Sevenster,A.J.C. de Moor-van Vugt)m.nt. T.N. SandersArt. 3:2, 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:1542 Hoewel niet in elke zaak van een bestuursorgaan wordt verwacht dat het naar aanleidingvan een handhavingsverzoek elke dag controleert, is wel vereist dat het aantal controles representatief is en dat de...

Bericht

AB 2020/321 – Last die verder strekt dan het opheffen van de overtreding in dit geval aanvaardbaar.

AB 2020/321AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE1 juli 2020, nr. 201905038/1/R3(Mrs. R. Uylenburg, J. Hoekstra, D.A. Verburg)m.nt. T.N. SandersArt. 3:4, 5:32 AwbECLI:NL:RVS:2020:1520. Last waarbij voorzieningen moeten worden verwijderd die ook ten dienste kunnen staan aan de legale bestemming, strekt niet te ver omdat belanghebbende heeft verklaard het illegale gebruik te willen voortzetten. Noot Auteur: T.N....

Kroniek handhavingsrecht 2017-2019
Bericht

Kroniek handhavingsrecht 2017-2019

Voor de Milieu & Recht schreef ik samen met mijn collega Mariëtta Buitenhuis een kroniek van het handhavingsrecht, toegespitst op het omgevingsrecht, voor de periode 2017-2019. Met een halfuurtje lezen ben je weer helemaal bij over handhaving, de last onder dwangsom, bestuursdwang maar ook de waarschuwing en de intrekking!

Bericht

AB 2020/239 – Verzoek om handhavend op te treden tegen foutgeparkeerde auto is wel een handhavingsverzoek. Reactie dus een besluit.

AB 2020/239AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE22 januari 2020, nr. 201904645/1/A2(Mr. N. Verheij)m.nt. T.N. SandersArt. 1:3, 5:1 Awb; art. 125 Gemw; art. 170 WVW1994ABkort 2020/62NJB 2020/507ECLI:NL:RVS:2020:191 Het verzoek om handhavend op te treden tegen een foutgeparkeerde auto is een handhavingsverzoek omdat het college de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen. Noot Auteur: T.N. Sanders...

Bericht

AB 2020/238 – Verzoek om te handhaven tegen overtredingen van de maximumsnelheid ter plaatse is geen handhavingsverzoek. Reactie daarop is dus geen besluit.

AB 2020/238AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE4 maart 2020, nr. 201906166/1/A3(Mr. C.J. Borman)m.nt. T.N. SandersArt. 1:3, 5:1 AwbECLI:NL:RVS:2020:671 Een verzoek strekkende tot het controleren ter plaatse om naleving van de maximumsnelheid af te dwingen is geen handhavingsverzoek. Het is een verzoek om een feitelijke handeling te verrichten. Noot Auteur: T.N. Sanders 1. Ik zal eerlijk...

Bericht

AB 2020/111 – Behandeling door psychiater voor PTSS en Wajong-uitkering zijn geen bijzondere omstandigheid bij invordering. Bestuursorgaan heeft beleidsruimte bij kwijtschelding en een betalingsregeling.

AB 2020/111AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE24 december 2019, nr. 201807930/1/A1(Mrs. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, F.C.M.A.Michiels, J.Th. Drop)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbECLI:NL:RVS:2019:4452 Behandeling door psychiater en het hebben van een Wajong-uitkering zijn geen bijzondere omstandigheden die in de weg staan aan invordering van een dwangsom. Bestuursorgaan heeft beleidsruimte bij het nemen van een besluit...